• تلفن فروشگاه: 02188757508
  • موبایل: 09123868808
  • ایمیل: info@zarrincabin.com
  • ساعات کاری: 9 صبح تا 9 شب

ارائه خدمات به شرکتهای همکار

گروه زرین کابین با تکیه بر تجربیات مدیران و نیروهای کلیدی خود؛ سعی دارد در صنعت مهندسی کشور به گونه ای عمل نماید که در پروژ های عمرانی کشور خدمات بسیار مفید و موثری را ارائه نماید.

در همین راستا، ما بر اساس خط مشی تصویب شده نسبت به انجام خدمات مهندسی برای شرکتهای همکار؛ در زمینه معرفی تامین کنندگان کالاها و تجهیزات فنی و مهندسی پروژه ها ، همچنین همکاری با شرکتهای مهندس مشاور ؛ پیمانکار و کارفرمایان محترم در ارتباط با استفاده از خدمات مهندسین و متخصصین فنی مورد نیاز پروژه ها ؛ خدمات ارائه مینماییم.

همچنین زرین کابین با بهره مندی از تجربه چندین ساله مدیران و نیروهای متخصص همکار خود؛ این آمادگی را دارد تا بتواند شرکتهای محترم پیمانکار در پروژه های مختلف را یاری و خدمات مهندسی در ارتباط با طراحی ؛ نظارت بر اجراء ؛ تهیه صورتجلسات کارگاهی و کارکرد؛ تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز پروژه ها و همچنین معرفی مهندسین و متخصصین فنی مورد نیاز هر پروژه را ارائه دهد